woensdag 17 mei 2023

ADSN [ 120 : Rotor werkt niet meer ]

Mijn AZ/EL rotor voor mijn PF parabool doet het niet meer goed .

Normaal rijdt ie , bij opstart, naar het Oosten en volledig naar beneden om zijn calibratiepunten te zoeken , maar nu had hij een eigen wil en reede helemaal naar het Westen toe !

Electronica nagekeken ( er was niets aan de soft veranderd !)  en op het eerste zicht niets abnormaals te zien .

Bij nader toezicht was er toch één ledje van de opto I/F dat maar flauwtjes brandde 

Ik wist wel dat het geen nieuwe ledjes waren dus eerst dacht ik aan dat , maar door zelf eens de led uit te sturen meet een injectiespanningtje bleek de helderheid plots wel normaal te zijn .Dan maar , omdat het de snelste methode was , twee opto's omgewisseld om te zien of de fout meeging maar dat was niet het geval.

Het moet dus de stuurspannig zelf zijn die uit de rotor komt en een spanningsmeting bevestigde dat.

Ai,toch geen slecht contact in de microswitch ?

Rotor aansluitdoos open gedaan en tot mijn verwondering zat er over de aansluitklemmenprint een oude mierennest met heel wat dode mieren en een smurrie die op honing leek.

Het boeltje uitgeblazen en alles afgespoten met Contact 60 en nog eens met de perslucht erover om het overtollige smeermiddel te verwijderen .

Terug de rotor opgestart en direkt gezien dat de flauw branden van de led verdwenen was en slechts óf uit óf fel brandde zoals het moet zijn.


Nog eens uitvoerig testen maar ik heb er goede hoop op !


De mierennest , letterlijk dan wel.

Het flauw branden van de led moet door een lekstroom teweeg zijn gebracht . De " honing" zal ergens een lekstroom veroorzaakt hebben.

donderdag 4 mei 2023

ADSN [ 119 : GHz relais , metingen]

 Met SA enkele metingen gedaan.

Ook nog vastgesteld dat dit een latch relais is .

M.a.w. bij het schakelen trekt deze even stroom tot de nieuwe toestand bereikt is en blijft deze ook staan  nadat men de sturing weer verwijdert. 

De minimum spanning dat dit kan is 18 Vdc ( nominaal 24 Vdc)

De sturing is nominaal 5Vdc  ( TTL niveau) maar het werkt nog bij 3Vdc . Dit is interessant als men met Arduino of RPI wil werken als stuureenheid.

Doorlaatdemping C --> 2

Doorlaatdemping C --> 3Doorlaatdemping C --> 4

Isolatie tussen 2 en 4


De andere poorten geven een identisch resultaat.

De isolatiemeting is gedaan met een VBW en RBW van 10 kHz om " diep" genoeg te kunnen kijken .Er is echter geen verschil tussen deze meting en een open meting , maw de isoltie van het relais is groter dan de meetdiepte van de SA

Technische Steekkaart [Belastbaarheid electrische geleiders]

 Kan al eens van pas komen vrijdag 28 april 2023

ADSN [ 118 : GHz relais , terug werkend]

 Wel , ik heb een contact moeten opofferen .

Beter een werkend relais met drie contacten dan een niet-werkend relais.

Ik kon het mechanisch niet meer in orde krijgen en heb dan maar dit verwijderd om te verhinderen dat dit de andere zou verstoren.

De verwijderde SMA connector-ingang  is verzegeld met  warme lijm om vochtigheid buiten te houden .

De doorlaatdemping en goede SHF werking moet ik nog controleren .

dinsdag 25 april 2023

ADSN [ 117 : GHz relais ]

 Ooit eens op de kop getikt, een relais met 4 contacten en een moedercontact.

Allen uitgevoerd met SMA connectore , dus goed tot in de GHz gebieden en zekers als ge de opbouw bekijkt.

Helaas is er één contact dat niet meer functioneert en het is een héél priegelwerkje om er nog iets deftig van te maken , temeer omdat de verbinding tussen het contact en het spoelstifje verbroken is en dit is een soort van kunsstof. eerste poging met secondenlijm was niet goed , temeer omdat de lijn héél dun is en overal tussen loopt , zo heb ik mijn " terugkeerveer" samengelijmd en werkte dus niet meer. Tweede poging is nu met twee componentenlijm waarvan één ietsiepietsie druppeltje genoeg zou zijn . Ik denk dat het ook zal mislukken want de overschot van het mengsel blijkt niet goed uit te harden .

Als het niet lukt wordt dit relais een 3 standen relais ipv 4 standen .

 


Bovenaan de vier spoelen met sturing. In het midden het huis met onderaan en niet zichtbaar , de SMA connectoren  en onderaan de vier verende contacten die de doorverbinding maken met de centrale connector.

Het merk is RCT  RelComm Technology uit Salisburry. MD USA en voor zover te lezen :

RMM-SROO?  CC40725 599k 24VDC

vrijdag 17 maart 2023

SAT [ 10: De nood aan een andere yagi voor 2m]

 Mijn yagi voor 2m waarmee ik vossenjacht deed blijk te hoog in resonantie te zitten.

Omdat het toch geen weer was om buiten te spelen heb ik eens een simulatie gedaan voor een andere yagi.

Ook een 3 elements.

Hoe begin je aan zoiets? Vroeger werd er in de boeken of magazines gesnuffeld maar tegenwoordig zoek je info op het net.

Zo kwam ik een calculator tegen op basis van DL6WU zijn ervaringen en hiermee ben ik aan de slag gegaan.

Dit is de link:

https://3g-aerial.biz/en/online-calculations/antenna-calculations/dl6wu-yagi-uda-antenna-online-calculator

Je kunt ook instellen of je elementen door de drager ( boom) gaan of niet . Ik heb gekozen van niet door de drager te gaan en dit om eens de uitkomst in 4nec2 in te voeren en kijken wat dit geeft.

4nec2 software : https://www.qsl.net/4nec2/

Wat ik me afvroeg is , in hoeverre beïnvloeden de parasitaire elementen de dipool.

Was dit enkel op impedantie of toch ook de resonantie? Ik twijfelde aan dit laatste omdat ik een YT filmpje had gezien die dit min of meer tegensprak , maar ik kan het misbegrepen hebben.

Toch heb ik iets raar gezien en ik heb het reeds gecontroleerd maar het blijft toch dezelfde uitkomst geven.

Ik heb enkele waarden in een rekenblad gezet:


Het gaat hem over de gele en rode kolom.

Eerst eens de andere kolommen overlopen. Als je uit de berekening van de calculator enkel de dipoolgegevens in 4nec2 ingeeft bekom je een resonantie op 144.8 MHz , wat ergens te verwachten was.

De impedantie bij resonantie is dan 73 Ohm , allemaal volgens het boekje. Ik bereken dus in " freespace" om invloeden uit te sluiten.

Als ik één parasitair element toevoeg ,in dit geval de reflector, dan verwacht je omdat de reflector langer is, dat het geheel zich inductief gaat gedragen .En dat is ook zo , zie de Z van 64.7+j42.3 bij 145 MHz. De resonatie verschuift dan van 145 MHz naar 138.5 MHz ( dit om de inductantie naar nul te krijgen , dus X = 0)

Doe ik hetzelfde met een dipool en één director , die dus te kort is, verschuift het geheel naar 150.5 MHz en wordt de Z capacitief ( 31.3 -j32.9). De resonatie verschuift hierdoor  naar de andere kant . Ook allemaal logisch.

Wat echter mij niet logisch lijkt is het feit als ik de totale yagi samensteek ( R + Dip + Dir) en simuleer deze waarden niet meer verschuiven .

Ik dacht dat de capacitive reactantie en de inductieve elkaar zouden " compenseren" en we terug in de buurt van 145 MHz zouden uitkomen en de reactantie uitgestemd zou zijn en dit gebeurt dus NIET!

Ik moet dit alles nog eens laten bezinken , als er een lezer er iets meer wil over vertellen , mijn email staat in de rechterkolom.

Wat ik wel kan concluderen is dat inderdaad zowel de Z als de resonantie  beïnvloedt worden.

Vanavond eens voorleggen op de clubvergadering.


 


donderdag 23 februari 2023

SAT [ 9: De diplexer in de praktijk]

 Raar fenomeen.

Alhoewel volgens de SA alles in orde was , vond ik toch dat ie niet werkte naar behoren .

Ter plaatse eens vermogen gemeten voor en na de diplexer en ik had serieus wat verlies , véél meer dan de gemeten 0.8 dB op de SA.Dit was op 70 cm.

Alles terug afgebroken en de vermogenmeting in de shack opnieuw gedaan met hetzelfde resultaat. Toen heb ik de diplexer afgeregeld op vermogen ipv met de SA.

Dit gaf een iets andere stand van de trimcondensator maar een beter resultaat. Ook dit gedaan voor 2 m

Alhoewel ik weet dat eenmaal de print terug ingebouwd dit een ander resultaat geeft , kwam ik dit totch weer tegen , maw de instelling verliep.

Ik kan de 70 cm van buitenaf afregelen maar niet de 2m.Ik heb dan de 2m instelling iets voor de piek ingesteld en toen was alles goed .Ook eens mechanisch het één en ander beklopt en alles bleek OK.

Waarom er een verschil is tussen SA en vermogenmeting weet ik nog niet zo direk.

Nog enkele foto's :

De instellingen : 1 Vermogen ; 2 SA

Dit krijg je als je een meting doet en de andere poort niet afsluit ! 

dinsdag 21 februari 2023

SAT [ 8: De zelfgebouwde diplexer.]

De diplexer is af en afgeregeld. Zoals altijd bij mij , is de mechanische bouw het minst leuke maar ook een noodzakelijk kwaad.

Op de SA ziet het er goed uit , nu nog de pratijktest.


De foto dient ook als leidraad voor de instellingen van de capa's enz.

De spoelen met een wrong zijn niet aftands gewikkeld maar is in feite het "afregelwerk". Vooral de spoel in het midden was iets te veel  " L "  en met uitrekken kan dat dan goed gebracht worden.

 

De hoogdoorlaat:


De laagdoorlaat:


En beide samen op één beeld:Resultaat:

HPF :

doorlaatband op 435 MHz: -0.8dB demping

sperband op 145 MHz : -37 dB demping

LPF:

doorlaatband op 145 MHz :-0.8 dB demping

sperband op 435 MHz : -43 dB demping

************************************************************************************

Om 14h44 lokale tijd is het me gelukt om met 2M0SQL , Peter een QSO te hebben over SO50.

Dit is mijn eerste QSO met deze opstelling .

De RX van 70cm zou nog beter moeten kunnen.

 


 

************************************************************************************

zaterdag 18 februari 2023

SAT [ 7: Software voor filters e.d. ]

 Interessante software voor o.a. diplexfilters maar o nog zoveel meer:

http://tonnesoftware.com/index.html


Ik ga eens de diplexer narekenen met die software.


Het zijn Windows programma's maar zal wel werken onder Wine in Linux

donderdag 16 februari 2023

SAT [ 6 : een diplexer ]

 Een diplexer is nodig als je maar één coax kabel wilt gebruiken voor twee banden óf als de duplex TRX maar voorzien is van één antenne-uitgang en je wilt splitsen naar twee afzonderlijke antennes.

Een diplexer gaat dus over twee (of meer) banden.Een duplexer is ook een filter maar dan voor dezelfde band . Bv. om de ingang en de uitgang van een repeater te scheiden.

 

Een diplexer dus en deze bestaat meestal uit een LPF en een HPF.

Ik heb wat gezocht op het internet en in de boeken maar véél vind ik er niet over .

Op YT een filmpje gevonden van W2AEW en daardoor kon ik ook het artikel vinden van een diplexer die ik wil nabouwen .

https://www.youtube.com/watch?v=wv79DSqVi9w

Het betreffende artikel.

https://farcircuits.net/W6ZQ%20duplexerarticle.pdf

De samenvatting en de berekening van de spoelen :


 De link naar het berekeningsprogramma voor de spoelen 

https://coil32.net/

en de behuizing waar het allemaal in moet komen :Dit is een oude Kathrein TV versterker.SAT [ 5 : Antenne-opstelling McGyver style ]

Een antenne opstelling gemaakt "McGyver-style" .

De 70cm yagi gecombineerd met mijn 3 el vossenjacht antenne op 2m

Een channelmaster rotor en een controlbox.

Antennes op ca 45° geëleveerd omdat ik geen EL rotor heb .

Ik hoop door de vrij grote openingshoek de lagere en de hogere omlopen  toch nog te vangen.

De antennes zijn gekanteld ( skew) zodat ik zowel de H als de V polarisatie , zij het met enige verzwakking,  kan oppikken en zodoende de fading ( QSB) wat te verminderen.

Vanmorgen de eerste test gedaan met ISS ( enkel RX) en toch 9 amateurs kunnen noteren.

De omloop kwam quasi in het zenith over.


Hier de antenne-opstelling.


Als ik nu nog wil zenden zal ik toch een tweede diplexer moeten maken of aanschaffen.


maandag 13 februari 2023

SAT [ 4 : Interferentie ]

 Een probleem bij uplink 2 m en downlink 70 cm  ( V/U) is dat men duplex werkt en daardoor de 3de harmonische nog sterk aan wezig kan zijn en hierdoor de ontvanger op 70 cm dichtdrukt . M.a.w de gevoeligheid neemt sterk af.

Dit is dus niet  op te lossen met een diplexer maar men moet echt de 3de harmonische nog beter onderdrukken .

In een van mijn afleveringen over ADSN ( nl nr 84) had ik reeds mijn kerffilters ( notchfilters) eens voorgesteld .

Wel nu heb ik erop gemeten met de SA en deze afgeregeld naar 437.850 MHz.

Dit is zo'n beetje het middengebied van de 3de harmonischen van de uplink tussen 145.900 en 146.000 MHz.

Hierbij de plaatjes van de desbetreffende filter en de afregeling door de SA.De BB heb ik niet gemeten , maar de demping is toch 36 dB . Ik ben daar tevreden mee.

Nu nog kijken hoe hij zich gedraagt achter de TRX.

Dat wordt een nieuwe aflevering.L

SAT [ 3 : Log Periodic Antenne]

Iets om laters eens te proberen , de LPDA.

 


 

 

Deze breedbandige antenne kan meerdere banden bevatten . Voor mij zou 2m en 70 cm voldoen .

Enige uitleg en berekening op de volgende links:

 

https://hamwaves.com/lpda/en/index.html#ref-Cebik.2007

 

 

https://www.dl9hcg.a36.de/download/LPDAbau.zip

 

https://3g-aerial.biz/en/online-calculations/antenna-calculations/logperiodic-lpda-antenna-online-calculator

 

https://www.changpuak.ch/electronics/lpda.php

 

Deze laatste bevat veel calculators voor allerlei doeleinden 

 

 

 

 

dinsdag 7 februari 2023

SAT [ 2 : 70 cm Yagi metingen]

Ik heb een ( gekregen) 10 elements 70 cm Yagi die ik gemonteerd heb bij de parabool.

Nu heb ik daar nog niet teveel potten met gebroken .eerst dacht ik aan de coax , maar die was toch nog goed ( toch eens de connector opnieuw gesoldeerd).

Dan deze morgen in de vrieskou de nanoVna eraan gehangen ( na calibratie) en wat blijkt ?

Deze resoneert niet op 435 MHz , maar op 415 MHz.

Komt dit nu omdat de yagi dichtbij de parabool zit , of door het ijs dat er nu op ligt , ik weet het niet en ik vermoed ook van niet.

Een TV antenne is het ook al niet , want de antenne is voorzien van een N connector , alhoewel deze er precies naderhand bijgezet zou kunnen zijn .En daarbij de UHF kanalen beginnen pas op 470 MHz en voor VHF is het te hoog.

Dan toch maar de omstandigheden , Ik wacht af tot de vorst uit het land is voor een nieuwe meting.

De niet zo bijster goede foto van de nanoVNA.Ik had een hand te kort !


Naschrift: De antenne gedemonteerd en opgesteld op ca 3m boven het maaiveld.

Ik krijg dezelfde resultaten met soms hier en daar een extra dip afhankelijk naar waar de antenne toewees maar de beste dip ligt nog altijd op ca 415 MHz.

Ook als ik de antenne naar het zenith wijs , krijg ik de zelfde resultaten .


Deze middag was de antenne droog en raar maar waar , er verscheen een dip op ca 433 MHz!

 


 

Die andere dip blijft er ook . Ik maak mij daar niet teveel zorgen over.

Morgenvroeg  zal die antenne terug nat staan , ik ga dan weer eens meten . Ik ben benieuwd.


The morning after :

Weer meting gedaan met ijsaanslag op de elementen en de aansluiting.

Ik heb twee dippen maar de QRG ligt ergens anders , niet op 433 MHz.

Dus , het heeft wel degelijk invloed.

Nog twee foto's :


De symmetreerlus en een " koude" dip


zondag 29 januari 2023

SAT [ 1 : Nieuw Speelgoed]

 Voor mijn verjaardag , nieuw speelgoed gekregen !

De Icom 9700 is een V/U/SHF trx all mode en wat voor mij belangrijk is , is de mogelijkheid om satellietwerking te doen .

Tevens zit er 23 cm op en dit kan later nog van pas komen bij het ADSN werk.


Nu nog alle knopjes en menu's doorworstelen ...