dinsdag 5 december 2023

ESP32 [4 : ESP32 - S2 testen van de I2C bus ]

De gemakkelijkste manier om de I²C bus te testen is het gebruik van een OLED display, daar heb ik al wat ervaring mee.

Het I²C adres wist ik nog ( 0x3C) en de SDA en SCL zijn gemakkelijk te vinden op de OLED , maar waar zitten die op het LOLIN S2  bordje?

Internet gaf uitsluitels ( na toch wat zoeken) en het bleek dat SDA dezelfde pin is  als MOSI en de CLK blijft de CLK.

Samengevat :

SDA : pin 11

CLK : pin 7

 

Ik gebruikte de lib's van Arduino om deze OLED aan te sturen maar dit werkte niet.

 

#include <Wire.h> // libraries voor oled display
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
 
Het vermoeden was dat de lib default de standaard pins gebruikte voor 
I²C voor de Adafruit bordjes.
 
Door in de Wire.h te snuisteren zag ik dat de mogelijk bestond om de
class te "overriden" ( = overloading) met de pins die ik nodig had
 
Snippet uit de lib:
 
public:
TwoWire(uint8_t bus_num);
~TwoWire();

//call setPins() first, so that begin() can be called without
  arguments from libraries

bool setPins(int sda, int scl);
 
 
 
Daar heb ik dan ook gebruik van gemaakt in mijne soft :
 
snippet :

Wire.setPins(11, 7); //override default pins met S2 pins voor SDA en CLK
 
Resultaat ziet U hieronder , het werkt! maandag 4 december 2023

ESP32 [3 : overdracht van de ESP8266 naar de ESP32 - S2 ]

Om eens te testen of de software kon overgezet worden van de ESP8266 naar de S2  heb ik de s/w een beetje moeten aanpassen.

De hardware is gelukkig identiek , zij het met andere benamingen, maar de pinnen komen overeen. 

 


 

Deze pinnummers moeten natuurlijk in de declaratie van de soft aangepast worden


Wel , het werkt goed.

Echter, toegang krijgen tot het S2 bord was niet zo simpel .Bij inpluggen van het bord via de USB -C kreeg ik geen connectie te zien en ook geen "device" in de lijst op Linux.Ik kreeg niets te zien , zelfs niet het blauwe ledje

Ik verwachtte ttyUSB0 onder de map devices, maar die was er niet.


Deze lijst is te vinden onder /dev

  Ook het gebruiken van de combinatie van de rst en het "0" drukknopje was nodig

Rst knopje indrukken en daarna het "0" knopje. Het "0" knopje lossen en daarna het rst knopje.

Uiteindelijk kwam het blauwe ledje te branden en ook zag ik een extra tty device maar het was niet ttyUSB0.

Het was ttyACM0


Dit was mij niet zo bekend en raar omdat de ESP8266 wel zich meldde met een ttyUSB0.

Ik heb dan maar eens het verschil opgezocht en in feite komt het hier op neer dat er enkel ttyUSB0 ( of ttyUSB1....) gemeld wordt als de aansluiting gebeurt via een " dedicated" device , zijnde een chip die de nodige drivers kunnen oproepen in de Linux kernel.

Zo'n chip kan van bv FTDI zijn of ook bekend is Prolific , SiLabs  enz...

Deze chip is wel aanwezig op  het ESP8266 bordje en was daardoor te zien als ttyUSB0.

Als er via ttyACMn gewerkt wordt dan is dit een generische verbinding rechtstreeks met de UART in de S2 chip en dit is hier ook het geval.Deze verbinding stamt eigenlijk nog uit de telex en  modem tijd en er kon ( kan) onderscheid gemaakt worden tussen data en/of commando's door een escape  commando geven met bv AT.

Eénmaal dit in orde kon ik ook  ttyACM0 selecteren in de IDE van Arduino en het programma laden en testen.

Wat ik wel ondervonden heb is , als ik het bordje laat werken op een externe voeding zonder USB kabel , het programma niet loopt.

Het was op te lossen door alle softwarelijnen die te maken had met de seriele poort uit te commentarieren. Dit is ook geen probleem omdat er toch geen PC aanhangt voor het doel dat ik het wil gebruiken.


Ik heb het bordje met het Lora shield getest in de nabijheid van een sterk antenneveld en dit bleef zorgeloos werken .
maandag 20 november 2023

ESP32 [2 : Let's Stop]

 Sorry , maar ik kon het niet laten.

De bedoeling van dit projectje was om een verbinding te kunnen maken in de zeer nabije omgeving van een zendantenne. Dus daar waar de "rook" ( veldsterkte) het sterkst was. 

Wel , het voldoet niet , de processor valt gewoon uit.

Ik was eerst nog overgeschakeld naar Bluetooth Classic en dit werkte wonderwel goed met de GSM tot op enkele meters , precies wat ik nodig had .

Dus we stoppen er ( voorlopig) mee.

Ik had vroeger al eens LORA gedaan  , zie deze blog en heb dus dezelfde test gedaan . Deze keer bleef de verbinding lopen , dus er is nog hoop , zij het met andere technologie

 


zondag 19 november 2023

ESP32 [1 : Let's Start]

Mat deze dual-core µC met interessante eigenschappen zoals Wifi en Bluetooth aan boord , wil ik mij eens met bezighouden .

Als IDE start ik met de Arduino IDE die ge natuurlijk moet voorzien met de juiste lib's en ook via de board manager met het juiste bord.

Ik heb een Espressif  ESP-WROOM-32 ter mijne beschikking.

 


 

Op  internet vind je genoeg info om te starten maar ik wil wel hier mededelen dat zelfs het simpelste BLINK programma bij mij niet lukte !

 

Ik ben gestart dankzij

https://randomnerdtutorials.com/getting-started-with-esp32/

 

Ik kreeg bij het compileren steeds enkel fouten van het niet aanwezig zijn van de module esptool

Dus ik opgezocht en kwam op deze pagina terecht:

https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/esp32/installation.html

Ik weet dat ik Python lopende heb en had gewoon zoals altijd de module met pip geinstalleerd en toch werkte het niet.

Na opnieuw de module te installeren met deze keer met pip3 , werkte alles naar behoren .

Ik vind het wel raar dat modules via Python geïnstalleerd worden , maar daar zal wel een goede reden voor zijn.

Wordt vervolgd.


 maandag 25 september 2023

ADSN [ 125: Software verfijningen]

Poosje hier niet geweest en met reden.

Elk nieuwjaar beloof ik mezelf om mijn soft eens aan te pakken .

Let wel , het heeft altijd gewerkt maar er waren nog wat platte kantjes aan het wiel.

Zo kon ik met de server van  de RPI connecteren en alle commando's doorvoeren , maar als ik de client afsloot , kon ik niet meer herconnecteren of ik moest rebooten .

Internet afgezocht en iedereen heeft een antwoord " op papier" . je voelt zo aan dat er veel doorgecopieerd wordt  en zichzelf daar mee belachelijk maakt.

Ik heb het stukje soft van de server  apart genomen en testen gedaan met putty als client en hierdoor is het één en ander duidelijk geworden .

Na wat dieper onderzoek op het internet ( ja dan toch) kwam ik iets interessant tegen . Je moet niet uw socket sluiten maar voordien ook je filedescriptor én je moet ook aangeven aan je socket dat je het opnieuw wilt gebruiken (SO_REUSEADDR).

Dus opgelost en ik blij.

Tweede probleem.

Tijdens het aansturen van de rotor(en) moet ik met een lus werken omdat ik de sturing van de H-bridgen zelf doe. Ik gebruik geen ( latch)  relais , dus ik moet de b rotor blijven aansturen totdat de positie is bereikt.

Dat geeft consequenties : u kan ondertussen niets anders zien of doen.

Ik moet ( nou ja , ik wil) tijdens het aansturen ook de actuele posities terugsturen naar de client zodat er visueel laters iets te beleven valt.

Hiervoor moest ik eerst het programmeren van threads onder de knie krijgen . Dat is gelukt in de nodige mate.

Ik heb ook nog een stukje soft bijgeschreven dat dit pas elke graad gebeurt zodat er niet teveel overhead is.

We zijn al een héél stuk verder . Nu nog de client side visueel iets fabrieken .

Dit zal ws met Python en PyQT zijn . weeral leren geblazen.

zondag 27 augustus 2023

Dwingeloo Radiotelescoop

Tijdens een vakantieweekje de moeite genomen om een langs te gaan bij de radiotelescoop in Dwingeloo. Het is hier dat CAMRAS huist en het station PI9CAM.

Na mij ingeschreven te hebben op een rondleiding werden we opgewacht door een gids die ons vriendelijk verzocht alle GSM uit te zetten . Daarna zijn we in de control room van de telescoop een lezing gaan aanhoren . De control room op zichzelf bevindt zich in de structuur van de telescoop , dus als de telescoop draait , draaien we mee.

De diameter van de telescoop is 25 m en de " box " ( waar de feed bevindt) komt op een hoogte van ca 15m boven de grond bij minimale elevatie. Ze hebben dan ook een schaarlift nodig om aan de box te kunnen werken .

Na de uitleg wat astronomie zoal inhoudt hebben we live enkele metingen gedaan.Eerst was de zonneruis aan de beurt met een piek van ca 27 dB , gemeten op 1418 MHz en daarna de krabnevel  ( Taurus A ) die geen 2 dB bereikte. De krabnevel is een supernova restant.

Toen kwam de technische uitleg wat precies de waterstoflijn  ((hydrogen line) was.

Hierbij komt het voor dat het enige electron dat rond de kern draait zich af en toe omkeert van positie ( populair gesproken , positie noordpool en zuidpool flippen om) . Dit gaat gepaart met een uitstoot van een radiogolf die zich op ca 1420 MHz ( 21 cm golflengte) bevindt. Dit flippen gebeurt niet zo vaak , maar omdat er een ontzettend aantal aanwezig zijn is het toch zeer frequent aanwezig. Zie verder wikipedia:

https://nl.wikipedia.org/wiki/21cm-lijn

Met deze meetmethode kan  men ook onze eigen melkwegstelsel in kaart brengen .

Als laatste kregen we nog een Pulsar te horen en te zien .Deze rondraaiende neutronenster zendt via zijn polen uit en hoe meer densiteit en kleiner de ster is hoe sneller deze om zichzelf draait.

Meer info over de Pulsar  B0329+54 volgens Wikipedia:

PSR B0329+54
Observation data
Epoch J2000      Equinox J2000
Constellation Camelopardalis
Right ascension 03h 32m 59.368s[1]
Declination +54° 34′ 43.57″[1]
Distance3,460 ly
(1,060 pc)
Spectral typePulsar
Other designations
NVSS J033259+543444, PSR B0329+54, PSR J0332+5434, TXS 0329+544, PULS CP 0329, 2MASS J03325936+5434448
Database references
SIMBADdata

 

Deze staat dus  3.46 lichtjaar van ons af in de sterrenbeeld  Camelopardalis ( Giraf) en elke rotatie duurt amper 0.71452  seconde ! Hij is ongeveer 5 miljoen jaar oud.


 

 Enkele foto's:

De 25m radiotelescoop

 
 
 
 
 
De control room

Pulsar


Waterstoflijn Melkweg


Zonneruis en de ruis van de krabnevel.

 

Wat me ook opviel , ook hier draaien de computers geen Windows maar Debian Linux . 

Na de rondleiding nog een fijne babbel gehad met John PE1NOL. Die wist mij te antwoorden op mijn vraag : " Hoe weet je nu precies hoeveel versterking de parabool heeft, doe je dat met de zonneruis ? Hij sprak dat er in de "box" , aan de feed dus , een gecalibreerde ruisgenerator mee ingebouwd was , en met deze bekende waarden kan men de versterking meten . Goeie tip ! Ook vroeg ik " Hoe hou je  condenswater buiten ? Hiervoor wordt de "box" verwarmd zodat deze altijd boven het dauwpunt staat en er geen condesn optreedt. Nog een goeie tip.

Ze zijn ook aan het onderzoeken om een extra 3m parabool neer te zetten die volledig op afstand kan beheert worden . Dit ten voordele van univ/hoge-school studenten .

Dit was een aangenaam bezoek . Buiten zag ik later dat er ook nog een lezing was in een planetarium enkele km verderop. Ook daar mij snel voor ingeschreven ( want het was enkele uren later al) maar dit was voor mij geen succes . Alleen de omgeving al was slecht ( open ruimte, veel galm en geen geluidsversterking met achtergrondlawaai van de receptiebalie) Het ging over het filteren van de signalen maar het was meer voor " boer en tuinder" zonder misprijzend te doen .Het enige goeie was de jeton die we kregen om achteraf iets te drinken .

zondag 30 juli 2023

ADSN [ 124: Antenne/filtermetingen in de schotel ]

Nog enkele metingen na nieuwe montage van de S-band feed.

Gemeten in de parabool

 


 

Meting met feed en filter .Een scherpe dip op 2224 MHz , maar teleurstellend is de smalle doorlaatband .

Deze zou veel breder moeten zijn.
zaterdag 29 juli 2023

ADSN [ 123 : Paraboolformules: een overzicht]

Ik wil hier alles nog wel eens op een rijtje zetten ivm mijn 1.4 m prime focus parabool van Triax.

Wat is nu zijn Gain bij diverse frequenties? Welk rendement moet ik nemen ?

Er is nogal wat literatuur daaromtrent. De ene neemt 50% , de andere 2/pi als rendement   enz...

Met wat rekenen  de calculators die ge op internet vindt ?

Voorbeeld : In het boek VHF UHF manual wordt een rendement van 50% aangehouden .Mijn parabool zou dan volgens de grafiek omgerekend naar 4.7 voet een gain hebben van 22 dB en een -3dB openingshoek van ca 12 °( voor 23 cm)

Als ik een calculator van internet gebruik , zoals van everythingRF krijg ik 23dB wat er dicht tegen is.

Formules:Een overzichtjeSamengevat voor een rendement van 50%


Gain                            Theta(openingshoek)

23 cm --> 22 dB           11.5°

13 cm --> 27 dB           6.5°     

3.5 cm --> 38 dB          1.75°


zondag 23 juli 2023

EME [ SSTV via de maan ]

 Zaterdag 22 juli 2023 was aangekondigd door PI9CAM als de dag dat er experimenten met SSTV zouden gedaan worden op o.a. 23 cm.

Ik had nog net de tijd om mijn setup van 13cm te veranderen naar 23 cm.

Doordat PI9CAM ook wat problemen hadden met een coax bleven we een beetje op onze honger zitten.

Ik heb maar een 1.4m prime focus en wist bijna op voorhand dat ik niet veel zou vangen . Dwingeloo heeft wel een 25m telescoop , maar hoeveel Watt steken ze daar in ?

Enfin , ik heb wel wat " gezien" , zij het dan geen beeldeke. Er waren flauwe signalen te zien maar niet met een goed genoeg  S/N verhouding om er wat van te maken .

QSSTV ( mijn SSTV soft) kon wel herkennen dat het een MARTIN 2 uitzending was , dus dat was toch al iets.

Ik heb me geamuseerd en dat is wat telt.

Hieronder een snapshot van de ontvangst.


Boven QSSTV met rechts toch iet of wat signaal en herkenning van de mode.

Linksonder de SDR ontvangst en rechts de reflector HB9Q waar de aankondigingen gebeuren van de mode en de QRG enz...

Kan nog vermelden dat G0LBK , wel een beeldeke heeft ontvangen , maar die werkt dan wel met een 4m spiegel, zie Twitter:

 G0LBK

https://twitter.com/g0lbk/status/1682788354394316801?s=20

 


G0LBK788354394316801?s=20

vrijdag 21 juli 2023

ADSN [ 122 : Chandrayaan-3]

Website van de Indian Space Research Organisation

 

https://www.isro.gov.in/Chandrayaan3.html

 


 

 Eerste ontvangst van Chandrayaan-3 ( CH3) nadat mijn rotor terug werkt.

Ik weet niet of het signaal de verwachtte sterkte heeft.

Bovenaan de live feed van Bochum


 

ADSN [ 121 : Lijst van frequenties]

 Gevonden ergens op Twitter

 

LIST OF SPACE NETWORKS/EARTH STATIONS (BY FREQUENCY AND ORBITAL POSITION)

 


https://www.itu.int/snl/freqtab_snl.html

woensdag 17 mei 2023

ADSN [ 120 : Rotor werkt niet meer ]

Mijn AZ/EL rotor voor mijn PF parabool doet het niet meer goed .

Normaal rijdt ie , bij opstart, naar het Oosten en volledig naar beneden om zijn calibratiepunten te zoeken , maar nu had hij een eigen wil en reede helemaal naar het Westen toe !

Electronica nagekeken ( er was niets aan de soft veranderd !)  en op het eerste zicht niets abnormaals te zien .

Bij nader toezicht was er toch één ledje van de opto I/F dat maar flauwtjes brandde 

Ik wist wel dat het geen nieuwe ledjes waren dus eerst dacht ik aan dat , maar door zelf eens de led uit te sturen meet een injectiespanningtje bleek de helderheid plots wel normaal te zijn .Dan maar , omdat het de snelste methode was , twee opto's omgewisseld om te zien of de fout meeging maar dat was niet het geval.

Het moet dus de stuurspannig zelf zijn die uit de rotor komt en een spanningsmeting bevestigde dat.

Ai,toch geen slecht contact in de microswitch ?

Rotor aansluitdoos open gedaan en tot mijn verwondering zat er over de aansluitklemmenprint een oude mierennest met heel wat dode mieren en een smurrie die op honing leek.

Het boeltje uitgeblazen en alles afgespoten met Contact 60 en nog eens met de perslucht erover om het overtollige smeermiddel te verwijderen .

Terug de rotor opgestart en direkt gezien dat de flauw branden van de led verdwenen was en slechts óf uit óf fel brandde zoals het moet zijn.


Nog eens uitvoerig testen maar ik heb er goede hoop op !


De mierennest , letterlijk dan wel.

Het flauw branden van de led moet door een lekstroom teweeg zijn gebracht . De " honing" zal ergens een lekstroom veroorzaakt hebben.


Update juli 2023

Ik heb toch nog problemen. Ik heb het bordje dat in de rotor zit (EPAM3B van JRC)

eens omgezet naar een schema.Het probleem is dat de zekeringhouders allemaal afbreken en deze vervangen moeten worden . Ze zijn besteld en omdat de print er nu toch uit is , heb ik de moeite genomen om het schema eens uit te dokteren .


Het schema is naderhand niet uitgetest , dus een kleine fout kan er nog altijd inzitten.

De twee zekeringen voor de motoren van AZ en EL ga ik overbruggen omdat in mijn H-bridgen er een polyfuse zit.


20 juli 2023.


Alles zit terug samen , en het werkt weer ! 🤞.

Ook de afdekplaat is nu voorzien van nieuwe inox schroefjes . We hopen dat het goed blijft. 

LRO is terug ontvangen , nu eens kijken of de Chandrayaan-3 ook te ontvangen is .


donderdag 4 mei 2023

ADSN [ 119 : GHz relais , metingen]

 Met SA enkele metingen gedaan.

Ook nog vastgesteld dat dit een latch relais is .

M.a.w. bij het schakelen trekt deze even stroom tot de nieuwe toestand bereikt is en blijft deze ook staan  nadat men de sturing weer verwijdert. 

De minimum spanning dat dit kan is 18 Vdc ( nominaal 24 Vdc)

De sturing is nominaal 5Vdc  ( TTL niveau) maar het werkt nog bij 3Vdc . Dit is interessant als men met Arduino of RPI wil werken als stuureenheid.

Doorlaatdemping C --> 2

Doorlaatdemping C --> 3Doorlaatdemping C --> 4

Isolatie tussen 2 en 4


De andere poorten geven een identisch resultaat.

De isolatiemeting is gedaan met een VBW en RBW van 10 kHz om " diep" genoeg te kunnen kijken .Er is echter geen verschil tussen deze meting en een open meting , maw de isoltie van het relais is groter dan de meetdiepte van de SA

Technische Steekkaart [Belastbaarheid electrische geleiders]

 Kan al eens van pas komen vrijdag 28 april 2023

ADSN [ 118 : GHz relais , terug werkend]

 Wel , ik heb een contact moeten opofferen .

Beter een werkend relais met drie contacten dan een niet-werkend relais.

Ik kon het mechanisch niet meer in orde krijgen en heb dan maar dit verwijderd om te verhinderen dat dit de andere zou verstoren.

De verwijderde SMA connector-ingang  is verzegeld met  warme lijm om vochtigheid buiten te houden .

De doorlaatdemping en goede SHF werking moet ik nog controleren .