zondag 31 mei 2009

Vakantie-radio (24).

Ondertussen is de toestand zo :
Twee gekoppelde kank3334 spoeltjes als ingangsfilter op 7MHz. Eerste trap van de TCA440 met tweemaal uitkoppeling via een kank3333 op 4,915 MHz , één voor de xtalfilter en één voor de eventuele AGC1(toekomst, nu nog niet in werking).De kank voor het xtalfilter moet de benodigde impedantieomzetting doen van de hoge Z van de uitgang van het ic naar de lagere Z van het xtal-filter dat in de orde va 500 ohm ligt. Nu is de sec van de kank afgesloten met een R van 470 ohm. Het xtalfilter bestaat uit 3 xtallen en wordt afgesloten met een buffertrap die ook weer impedantieaanpassing doet en ook wat versterking . De oscillator is zoals ge weet de DDS die ingekoppeld wordt via de voorzien ingangspinnen waarmee normaal een gewone oscillator wordt gemaakt volgens de conventionele manier .Omdat er nog een goed filter moet komen na de DDS en dit zowiezo verzwakking geeft , is er ook een buffertrap opgenomen tussen de DDS en het ic . Nu blijkt, als ik de DDS vervang door mijn Marconi meetzender , dat er geen groot verschil is tussen slechts insturen met 100mV of met het hardere 1V .
De ingangstrap wordt nu handgeregeld met een potmeter die voorzien wordt door een spanningsval over twee dioden zodat er max 1,4 V kan overstaan . Door een serie-R met de potmeter te schakelen kan ik hiervan de helft regelen en dat is ook de spanning waarmee ge de eerste trap volledig kan dichtdrukken .
Na de buffertrap wordt het signaal afgetapt en naar de TS44O geleidt die als achterzet dient om dit gedeelte al te kunnen beoordelen .
Wat is het resultaat ?
Wel de signalen komen binnen , zijn goed te horen en stabiel. Echter de DDS schijnt nu toch spurious ( vreemdsignalen , die er niet thuis horen) te produceren die ik vroeger nog niet gehoord heb !
Waaraan dit nu ligt ? De laatste wijzigingen zijn die buffertrap na de DDS en de handregeling ( zitten ook dioden in , misschien mengen deze wel . Ik heb ze nog niet HF ontkoppelt )
Dat de TCA440 gevoelig is heb ik ondertussen wel al ondervonden . Als ik de freq van de DDS terugdraai naar de 49m omroepband komt de Deutche Welle door ZONDER antenne !

ON4AOL , Luc

zaterdag 30 mei 2009

Vakantie-radio (23).

Intermezzo !

Zojuist gehoord dat ik onder het mes moet. Problemen met de rechte schouder . Daarmee zal de vakantie alsook mijn vakantieradio achteruitschuiven .
Ondertussen heb ik het MF verandert van 4MHz naar 4.915 MHz om conflicten met de PIC processor van de DDS te vermijden .Met deze opzet zijn al signalen ontvangen in de 40m-band waarbij ik de TS440 als achterzet gebruik .Ook is hiermee broadcast te ontvangen op een stukje draad van 30cm. De AGC zal nog een zorgenkind worden . De volgende stap is het tussenschakelen van de NE612 en de BFO .Het feit dat het oscillatorsignaal voor een mengtrap fors moet zijn( was voor mij een openbaring toen ik dit ooit las , omdat ik dacht dat het zwakke antennesignaal dan zou "gemaskeerd" worden )heb ik nu zelf kunnen vasstellen door het oscilattorsignaal in sterkte te regelen en inderdaad , het ontvangstsignaal verdwijnt gewoon bij een te zwak oscillatosignaal !

Door het feit dat iedereen mij aanraadde om links te leren seinen met de Bencher , zal ik tijd genoeg hebben tijdens mijn revalidatie die toch een zestal weken kan bedragen .

wordt vervolgd ....

ON4AOL , Luc

vrijdag 29 mei 2009

Allemaal in ISS

Bevestiging frequentie


Tijdens de doorgang om 12h09 UTC is de frequentie 143.625 MHz gebruikt door de Soyuz module .
Nu nog wat Russisch leren en we kunnen volgen......

ON4AOL ,Luc

Ook tijdens de doorgang van 13h47 is er communicatie gehoord , zelfs efkens in het Engels .Blijkbaar blijft dit communicatiekanaal gewoon open want de draaggolf is continue aanwezig !

Soyuz/ISS : frequenties


Op deze link kunt U de gebruikelijk frequenties terugvinden waarop misschien iets te horen valt als de ruimtetuigen in zicht zijn .
Op de freq 143,625 MHz heb ik vroeger tijdens de MIR-exploten regelmatig berichten gehoord .

Frequentie's

De uitzending van de koppeling is oa te volgen op de volgende link en ook waarschijnlijk op Nasa-TV ( zie link echts)

VRT

donderdag 28 mei 2009

Soyuz - TMA15 : Kepler-gegevens

Als U Frank De Winne wilt volgen met een trackingsprogramma ( bv WXtrack , zie onderaan bij links) kunt U de volgende omloopgegevens gebruiken.

SOYUZ-TMA 15
1 35010U 09030A 09147.87659602 .00238794 33495-4 57195-3 0 54
2 35010 51.6384 51.3770 0024831 189.5905 218.1810 15.95496630 72


Kopieer en plak bovenstaande gegevens in uw programma en U weet waar de soyuz zich bevindt.


ON4AOL , Luc

woensdag 27 mei 2009

Soyuz naar ISS met Frank De WinneZou ook te volgen zijn via Nasa-TV , zie link rechts.

ON4AOL ,Luc

dinsdag 26 mei 2009

Vakantie-radio (22) .

Nog een probleempje vastegesteld !
Het MF-filter dat op ca 4MHz zit , zit heel dicht tegen de klokfrequentie van de DDS-processor dat ook op 4MHz draait.
Gelukkig heb ik nog enkele xtallen op een freq. van 4,915 MHz .
Dit zal dus de nieuwe MF-frequentie worden , gelukkig is de DDS daar heel soepel in .
Ik moet wel nog uitvlooien wat de impedantie van zo'n ladderfilter is om deze goed aan te kunnen passen aan resp. de uitgang van TCA440/1 die zo'n 250kOhm bedraagt en aan de ingang van de NE612 die zo'n 1k5 bedraagt.

ON4AOL , Luc

zondag 24 mei 2009

SAQ : uitzending deze middag om 10h55 UTC


Is 12h55 lokale tijd , U kunt luisteren op de websdr , zie bericht hieronder.

Zie Alexander Grimeton

Websdr :nu met 8 banden !!!

De websdr is nu uitgebreid naar 8 banden waaronder LF ( bv 77KHz) MF waaronder enkele luchtvaartbakens en ook de Navtex frequentie 518 kHz en de andere amateurbanden van 160m tot 17m .
Zekers de moeite om eens te gaan kijken !U vindt de link onderaan dit blad bij
" links" .

ON4AOL, Luc

STS125:Landing

Voorzien , nu zondag, om 16h11 lokale tijd.

Correctie : is nu 17h39

zaterdag 23 mei 2009

STS125 : afgelast voor zaterdag !

Morgen opnieuw ( zeggen ze)

Vakantie-radio (21) .


Dit is de nieuwe configuratie . Wat is het verschil ? Wel de trap met de BFO wordt nu tussen de TCA440 gezet ipv erachter . Dit heeft het voordeel dat de laatste trap van de TCA440 nu nog enkel LF moet versterken ( maar dan ook geregeld) Ik val nu gedeeltelijk terug op mijn oordeel dat er best op MF geregeld wordt , maar ik heb nog wèl een geregelde HF trap die ik eerst niet had plus dat de volumeregelaar in feite nu de regelaar van de tweede AGC kan worden . Alhoewel ik eens ga proberen om een "voorwaartse" AGC regeling toe te passen , dit houdt in dat het gedetecteerde HF-signaal dat dienst doet voor de eerste AGC ook wordt doorgegeven aan de tweede .
Hoeveel is er nu verandert tov de Toucan wat onderdelen betreft ? Wel de eerste NE612 is in feite vervangen door een TCA440 met de beschreven voordelen ( AGC 1 en AGC2 en eventueel een S-meter )+ een andere LF-versterker.
Wel ga ik zorg moeten besteden aan de Zin en Zuit's van de TCA440 . De Zuit naar het xtalfilter toe komt op het ogenblik niet overeen ! Nu eerst opnieuw afbreken en het nieuwe schema opbouwen .

ON4AOL ,Luc

Vakantie-radio (20) .


Eerste proef met TCA440 ( A244D) waarbij het tweede deel op 4Mhz getest wordt. Dit is nog zonder xtalfilter .
Resultaat : de eerste en tweede versterkingsregeling werken goed.Echter als ik de versterking maximaal zet dan moet blijkbaar de drietraps geregelde versterker alle zeilen bijzetten en ontstaat er een heel pak ruis . We mogen niet vergeten dat deze maar gespecifieerd was tot 2 MHz , het zal wel niet voor niets geweest zijn .
Dit was dan ook de test die ik wilde uitvoeren want , alhoewel er op de scoop toch nog een aardig signaal te zien was blijkt een praktijkproef toch nog meer te onthullen . Ik heb geen HF spectrumanalyzer waar ik mss wel de ruis zou hebben gezien , dus moet ik het zo maar proberen .
Als U op de foto klikt ziet u beter de details .De spoeltjes zijn de oude vertrouwde KANK-reeks . De rode zijn de 3333 ( 4 MHz) en de gele is de 3334 ( 7 MHz) . Helaas zijn deze niet meer verkrijgbaar ,maar bij Kent-electronics zijn er nieuwe met de zelfde specs maar in uitvoering van 7mm ipv 10mm
zie Kent-electronics
Links ziet U ook nog mijn nieuwe aanwinst , een bencher keyer die op de DDS wordt aangesloten .
Hoe ik dit ruisprobleem ga aanpakken is voor een volgend verhaal...

ON4AOL , Luc

STS125 :laatste nieuws

Shuttle landt deze middag om 15h15 ( lokale tijd )
Ze beginnen met het verlaten van hun vaste baan om 14h01 lokale tijd

vrijdag 22 mei 2009

STS125: landing afgelast

Zal morgen een nieuwe poging doen

Landing STS125 verwacht om 11:39 EDT

De eerste landing was voorzien om 10:00 EDT tijd , maar is uitgesteld tot 11:39 EDT en dat zou 17h39 lokale tijd moeten zijn als ik me niet vergis .
Klik op het icoon " Nasa" rechts en volg dit live !

Hoe laat is het ?

Is niet simpel te beantwoorden ....

Om te weten in welke tijdszone U zit en of U burger of militair bent kijkt U best op de link die onderaan het blad is bijgevoegd


ON4AOL ,Luc

donderdag 21 mei 2009

Tussendoortje : S-meter waarden ( HF)


Klik op de afbeelding

Vakantie-radio (19) .

Meting op 4Mhz.

Voor zover ik kan meten met mijn vliegende opstelling zou de TCA440/2 op 4 MHz toch nog zo'n 50dB versterken . Ik kan wel de trap niet in verzadiging krijgen als ik 1 V erin pomp.Nu heb ik wel de AGC werking niet getest, dat zou ik eigenlijk nog wel moeten doen .Als ik er 1mVpp insteek krijg ik op de uitgang 500mVpp eruit .Dat is dus een versterking van 500 of in dB is dat 20 log 500 = een kleine 54 dB.Als ik er 100µV insteek op 4MHz zie ik nog steeds versterking maar wordt het ruisaandeel aanzienlijk.Laten we aannemen dat op dit niveau 100µV nog acceptabel is , dan komt dit niveau overeen met een ca 35µV eff en dit komt uit tussen en S8 en S9 .M.a.w mocht ik geen voorversterking hebben dan moet mijn signaal op dit punt van het schema een S8 sterkte hebben om te kunnen detekteren .Gelukkig hebben we nog een voorversterking in de vorm van deel 1 van TCA440 en ( helaas) nog een verzwakking van de filter. De voorversterking kan nog ca38dB aan de verzwakking van het filter neem ik bv 8db , dan hebben we nog een winst van ca 30 dB.
Teruggerekend wordt dat dan 35µV gedeeld door ca 30 ( 30dB) kom ik op iets meer of 1µV gevoeligheid . Ik denk dat deze waarde op deca wel voldoende is om althans eens een poging te wagen . 1µV komt ongeveer overeen met S3 .

ON4AOL , Luc

Vakantie-radio (18) .

HOE IK HET ZOU WILLEN MAAR HET WAARSCHIJNLIJK NIET KAN !
Hier ziet U het blokschema van de Toucan met daaronder hetgeen ik in gedachte heb .De eerste NE612 is vervangen door een TCA440 ( nu verkrijgbaar als A244D) . Dit heeft in mijn ogen de volgende voordelen. Ten eerste :In de eerste trap zit er een versterkingsregeling welke 38dB te regelen valt , dit kan automatisch door bv. een AGC-regeling of eventueel manueel via een potmeter . Deze potmeter regelt op DC -niveau waardoor we van het nadeel van de Toucan , die regelt op Hf-niveau, vanaf zijn. Ten tweede : De TCA440 heeft als voordeel dat deze gesplitst kan gebruikt worden , de uitgang van de mengtrap komt naar buiten . daar wordt handig van gebruikt gemaakt om ons filter tussen te plaatsen . Na het filter komt het tweede gedeelte van de TCA440 aan de beurt. Deze bevat een drietraps geregelde versterking met een bereik van de regeling van 68 dB . Tesamen met de eerste AGC komen we op een slordige 100dB regeling uit.Dit is , beste QRP-ers , 100 gedeeld door 6 = 16 S-punten , en we hebben er maar 9 . Maw , een bereik van 9 s-punten + ca 46dB.
Daarna volgt nog de mengtrap en BFO met een NE612 en een LF trapje van het genre TDA7050 of TDA7052 ( omdat ik deze liggen heb !). De potmeter voor de volumeregeling kan nu ook weer vóór de LF trap ipv erna . ( loopt er nog minder stroom door ook nog ).
EN WAAROM ZAL DIT NU NIET WERKEN ?
Wel , het tweede deel van de TCA440 ZOU maar lopen tot 2MHz en dat kan onze MF van 4Mhz niet trekken .
Daarom moet ik nog iets veranderen , maar ik ga toch eens 4MHz door dat tweede deel sleuren om te zien wat er nog uitkomt , wie weet ?

Wordt zekers vervolgd ....
ON4AOL , Luc

Vakantie-radio (17) .

Hoe langer ik naar het schema kijk , hoe meer ik de goesting heb om dit te veranderen .Bijvoorbeeld het LF gedeelte : ik ben niet zo'n favoriet voor de LM386. Deze is nogal gevoelig aan oscilleren , ok, het is te bedwingen door een RC combinatie ,maar ik voel dit een beetje aan als een plakkerke tegen het bloeden .
Ten tweede : de AGC is er een op het LF gebied . Dat wil zeggen dat bij een sterk signaal er al een hele reeks HF ( of MF) periodes verstreken zijn vooraleer de agc er nog maar aan denkt om zijn werk te doen .Dit noemt men vijgen na Pasen . Een agc " hogerop" in het MF zou niet slecht zijn .Als ik naar het HF -gedeelte kijkt zie ik een HF-regeling met en potmeter . alhoewel dit technisch wel mogelijk is , is de verwezenlijking in de praktijk niet zo maar te doen .Om goed te zijn moet deze dicht bij het antennefilter zitten om lange verbindingen te vermijden . Dit zou dan " een knoppeke" op het frontpaneel uitsluiten of men zou met met een lang geïsoleerd staafje van voor naar achteren moeten lopen .
Een afgeschermde draad zou eventueel ook kunnen maar men mag niet vergeten dat die NE612 gevoelig is op zijn ingang tot maar liefst 200MHz , dat is gene zever !
Ik heb al iets in het hoofd om het schema aan te passen , maar dit is voor een volgende aflevering . Tja , nu ik eraan denk wat ik allemaal ga veranderen zal het geen Toucan 40 meer zijn , ik noem hem anders , maar dat is iets voor laters ,als het werkt tenminste ....

ON4AOL ,Luc

zondag 17 mei 2009

Vakantie-radio (16) .

Nu wordt het stilaan tijd om een printplaat te zoeken . Om dat de vakantieradio een groot experimenteer karakter heeft zoek ik iets tussen printplaat (HF-voordeel) en experimenteerprint, zie foto. Ik heb ze beide gebruikt en samengeplakt ( nog niet op foto ) . Ik kon dit doen doordat de koperprintplaat een dun exemplaar is , anders zou ik problemen hebben met de lengte van bv de pootjes van een ic-voetje.

Wordt vervolgd .....

ON4AOL , Luc

Vakantie-radio (15) .

Nu dat het cb-toestel gesloopt is , wordt het tijd om het front aan te pakken. Enkele componenten die erin zaten schik ik opnieuw te gebruiken zoals de kleine potentiometers en misschien ook wel de schakelaars .Het voordeel is dat er al gepaste gaten voorzien zijn in het raamwerk achter het front ( hier niet te zien)

Om de DDS te kunnen plaatsen moet ik het front " reorganiseren" en heb ik eerst een groot gat gemaakt om het daarna terug op te vullen met een stuk printplaat, waar nadien er weer een gat in moet komen met de juiste uitsnede voor het display.De volgende stap is het egaliseren van het front om daarna een frontontwerp ( cfr workshop) erover te kleven

Wordt vervolgd ....

ON4AOL , Luc

zaterdag 16 mei 2009

Vakantie-radio (14) .


Kandidaat behuizingen.
Omdat ik mij heb voorgenomen om dit project zoveel mogelijk te maken uit materiaal dat ik liggen heb , heb ik twee mogelijke kandidaten gevonden ;
Eigenlijk valt de rechtse reeds af omdat de linkse ( een oude CB-TX) het voordeel heeft van reeds aanwezige pluggen en een ingebouwde luidspreker .
Enkel nog bekijken of het front aan te passen is en we kunnen beginnen bouwen ( maar eerst afbreken !)

ON4AOL , Luc

Bericht aan de bevolking

Beste,

Soms is er noodzaak aan een datasheet van één of ander component .
In de loop van mijn experimenten heb ik wel één en het ander verzameld.
Ik ga proberen deze beschikbaar te maken via Google Docs .
Als U iets zoekt en ik heb het , dan kan dit via deze weg bezorgd worden .
Let op , dit is een service die loopt op koffie en tijd , verwacht geen snelservice !
De bedoeling is dat ik ergens een lijst aanleg die ter inzage is en waar ge dan kunt kiezen . Vervolgens kunt U de datasheet via Google Dogs bereiken .
Ik ga niet iedereen toelaten , dus daarom zijn het enkel de personen die zich als " volger" ( zie rechtse kolom) gemeld hebben die toegang krijgen .
Wordt vervolgd ....

ON4AOL ,Luc

vrijdag 15 mei 2009

Nu (her)uitzending van tweede EVA voor Hubble ( 12h00)

Klik op Nasa-link in rechtse kolom

Ballonvaart met APRS , project ANATOLE III

Op zaterdag 16 mei gaat er een ballonvlucht door vanuit Rijsel ( Lille) (F)
Meer informatie te vinden volgende URL.

Ballon

donderdag 14 mei 2009

Nu rechtstreeks de Hubble herstelling ( 18h00 )


Zie de Nasa-link in de rechtse kolom

ON4AOL , Luc

dinsdag 12 mei 2009

Vakantie-radio (13) .

Dilemma!
Volgens de simulatie is bovenmenging de beste oplossing , alle mengprodukten liggen boven de gewenste frequentie en zijn met een goeie filtering op de ingang te mijden .
Er is echter een grote maar .
Ik had stiekem gehoopt , nu ik toch de frequentie over een groter gebied kan variëren, dmv van een "overbrugging " van het MF de bandbreedte te vergroten zodat er ook phonie-signalen zouden te beluisteren zijn .
Deze vlieger zal niet opgaan omdat bij bovenmenging de zijband gespiegeld wordt en ik daardoor geen LSB maar USB zou ontvangen die op 40m niet gebruikt wordt .Voor CW speelt dit geen rol omdat je enkel met de draaggolf moet interfereren .
Ondermenging geeft dit probleem niet maar geeft meer kans op ongewenste produkten .
Gelukkig is de DDS soepel in te stellen zo , als ik toch naar LSB wil luisteren ,ik de VFO dan maar moet instellen onder het MF ipv erboven .

ON4AOL , Luc

zondag 10 mei 2009

Vakantie-radio (12) .


Klik op de foto om te vergroten !Zo'n DDS geeft natuurlijk nogal wat spurious ( ongewenste signalen) af die we liever niet hebben .
Er is een website waar je kunt zien wat er U al zo te wachten staat .
Neem maar eens een kijkje op volgende url:
AnalogDevices
Geef de juiste chip in ( in mijn geval AD9834) en de juiste klokfrequentie en laat het boeltje " runnen" . De opgewekte reeks signalen worden grafisch uitgezet alsook in tabelvorm weergegeven .
Dit ga ik nog even goed bekijken want bij bovenmenging ziet er de sinus allesbehalve uit en bij ondermenging liggen er ongewenste signalen in de ontvangstband !

Wordt vervolgd ...

ON4AOL , Luc

Vakantie-radio (11) .

Even samenvatten :
De TRX zal dus een afgeslankte Toucan versie worden .
Waarom dit is , is te verklaren doordat de DDS bij het zenden de tweede VFO kan gebruiken die rechtstreeks de zendfrequentie opwekt en enkel nog een filter , een stuurtrap en een eindtrap nodig heeft . Dit spaart een mixer ( NE612) een xtal, een spoeltje en een afstem-C uit waardoor de print eventueel ook iets kleiner kan .
Als u het schema bekijkt is het IC5 met periferie.

Om de keyer te kunnen testen heb ik een iambic-keyer nodig. Ik vermoed dat dit een paddle keyer is met een kontakt voor de streep en een ander voor de punt .
Wie kan mij deze eens ( kort) lenen of wie heeft er een liggen als tweedehands ?

ON4AOL ,Luc

Vakantie-radio (10) .

Voorbeeld DDS opstelling : links de DDS met VFO A (RX)en daaronder VFO B (TX)op het display. Alhoewel beide VFO dezelfde frequentie afficheren ( 40m QRP-freq zijnde 7.030) is de uitgang van VFO ( RX) 7.030 + 3.999 ( MF ) = 11.029 MHz die te zien is op de freq.meter daarnaast. U ziet verder bovenaan een LDF om de kleine stapjes die een DDS maakt eruit te filteren .Linksonder nog en potmeter die de snelheid instelt van de aanwezige electronic keyer .Verder is nog de voedingsspanning af te lezen op het display en het symbool van de S-meter . Rechts ligt nog de impulsgever die de VFO bestuurt .
Wat U hier links ziet is het signaal vóór de filter. Er is duidelijk jitter te zien als gevolg van de stapjeswerking van de opbouw van de sinus . Deze moet grondig gefilterd worden.
Opname na het filter : alhoewel de foto zelf niet te scherp is ( kijk maar naar de gradatie va het scoopscherm) is het toch duidelijk te zien dat de jitter voornamelijk verdwenen is

vrijdag 8 mei 2009

Vakantie-radio (9) .


In plaats van een vxo ,gemaakt van xtallen ,zou ik natuurlijk ook een DDS VFO kunnen gebruiken die ik hier "per ongeluk " liggen heb.
De voordelen zijn legio :
Dubbele VFO ( A / B )
stappen van 10 Hz , 50 Hz of 1 kHz
Split
RIT
XIT
Keuze van MF
Daarbij komen er nog bij :
electronic keyer ! S-meter , scannen tussen twee frequenties ( bv begin en einde band) en natuurlijk ziet men op welke frequentie men zit .
In optie met een extra module is ook de SWR zichtbaar .

Meer info van dit moois op :

QRP-Projects

Over condensatoren (2)

Soms worden condensatoren benoemd met een letter achteraan ipv de eenheid
Voorbeeld :

100p is natuurlijk 100pF
Een andere schrijfwijze is bv 100J of 100Z , deze zogenaamde "denominators" geven in feite de toleranties aan .

100J is dus 100pF met ±5% tolerantie.Volgende letters zijn mij bekend:

B ±0,1pF
C ±0,25pF
D ±0,5pF
F ±1pF(if > 10pF then ±1%)
G ±2pF (if > 10pF then ±2%)
H ±1,5pF
J ±5%
K ±10%
M ±20%
S –20...+50%
Y 0...+100%
Z –20..+80%

ON4AOL , Luc

donderdag 7 mei 2009

Vakantie-radio (8) .

Opstelling van het MF filter .
In de hoop dat het filter iets hoger zou staan dan 4.000Mhz , dan zou ik toch nog het xtal van 11.0592 kunnen gebruiken om in de cw band uit te komen
Bovenstaande foto's spreken dit echter tegen
U ziet de Marconi TF2002AS als meetgenerator , de opstelling met de xtallen , afgesloten op 1k2 en gevoedt uit de generator ook via 1k2.
Op de frequentiemeter lezen we 3.99927 Mhz als centerfrequentie.De waarde waarbij F gedaald is tot 70% is 3.99923 enerzijds en 3.99933 anderzijds geeft ons een bandbreedte van 100 Hz ! BIj een meting tot 50% krijgen we een BB van 230Hz.
Ik moet er wel bij vertellen dat de ingangsspoel in mijn geval 27µH ipv 22µH , ik heb dit gecompenseerd door de capa te veranderen van 56p naar 47 p .
Op de scoop nog een plaatje van de sinus na de filter .
Wordt vervolgd ....

ON4AOL , Luc

Vakantie-radio (7) .Opstelling van de oscillator in proef .
Met deze opstelling werd getest in hoeverre het xtal ( 11.0592 Mhz) was bij te trekken (vxo).
Hetgeen ik bereik is tussen 11.042 MHz en 11.062 MHz en niet het verhoopte ( en beschreven) bereik van 11.040 en kleiner . Nu zit ik grotendeels in het phonie gedeelte ipv in het CW gedeelte .
11.062 - 4.000 ( MF) geeft 7.042 Mhz .

Wordt vervolgd ...

ON4AOL ,Luc

maandag 4 mei 2009

Tussendoortje

Efkes een weekendje gaan mountainbiken in Houffa !
Vanaf nu terug QRV !

ON4AOL , Luc