zaterdag 17 januari 2015

DATV : voorbereidingen kop

Al mijn gerief eens verzameld . Eén van mijn koppen was nog gemonteerd op een parabooltje maar heeft altijd buitengeslapen onder een afdak. Dat was er ook aan te zien !


Spul open gedaan en gekuist , gelukkig viel de schade op de print nogal mee . Print afgekuist en eens nagekeken op de gemodificeerde DRO nog intakt was , dat bleek toch het geval te zijn .


Het pilletje ongeveer in het midden van de print bovenaan is de samengestelde DRO van de lage LO.Links daarvan ziet ge nog een gaatje , daar stond de DRO van de hoge LO. Deze is dan opgeofferd en op de DRO van de lage gekleefd met de bedoeling om de totale freq te laten zakken zodat we ook in de 10GHz amateurband kunnen  ontvangen . hiervoor moet je wel het pilletje afschuren tot ongeveer 1 mm dik , de diameter blijft ca 5mm en daarna kleven met secondenlijm op de grote pil.


Daarna komt hét probleem : Op welke frequentie staat nu de nieuwe LO ?

Eerst is er geprobeerd om mijn 23cm ATV tx te gebruiken en daarvan de n-de harmonische te ontvangen , de display af te lezen , te verrekenen met de IF en daaruit de freq af te leiden .
Dit is in theorie mogelijk maar in de praktijk erg moeilijk . U bent niet zeker of je nu op de achtste of negende harmonische zit en daar komt ook nog de sterke doorstraling van de grondfrequentie bij die instraalt op de IF uitgang van de kop.
Waarschijnlijk ontstaan er ook nog IMD produkten , dus het is niet simpel .
Als je nog een tweede , niet gemodificeerde kop hebt , is er nog een ander truukje.
Zoals hierboven beschreven bezitten deze twee LO's . De ene is 9750 MHz en de andere is 10600MHz. Het is ofwel de eerste ofwel de laatste die in werking is maar nooit beide. Door nu de hogere in te schakelen ( kop dus aansluiten op een sat-ontvanger en de hoge band kiezen , of zelf voorzien dat het 22kHz stuursignaal ingeschakeld is . Ik heb dit gedaan met mijn nieuwe kaart , zie andere post op deze blog) heb je mooi een stabiel , niet gemoduleerd 10600MHz signaaltje .Dit is sterk genoeg om enkele tientallen cm op afstand te ontvangen met uw gemodificeerde kop die natuurlijk ook nog op een (tweede) sat-ontvanger moet aangesloten zijn en ook nog aan een TV.


Opstelling meten LO van de éne kop door een andere

Door nu uw tweede ontvanger te laten scannen ( of dit zelf doen ) en kijken wanneer uw tv-beeld "zwart" wordt , kun je door het display af te lezen van uw sat-ontvanger bepalen welke je LO frequentie is .

Ik neem mijn waarden als voorbeeld.
Mijn beeld werd zwart bij een display aflezing van 1310 . Dit is ongeveer het midden van het "zwart" worden want dit is enkele MHz breed. Mijn sat-ontvanger ( metronic 442258 , analoog) Geeft enkel de laatste 4 digits weer , dus in feite is dit 11310 MHz. ( let op andere toestellen kunnen anders zijn , eerst uitvlooien). Het begin van deze band ligt bij 10650 MHz en het einde loopt tot 11900 MHz. Op display dus van 0650 tot 1900 . Dit bereik komt op IF gezien overeen met 900 MHz tot 2150 MHz.

Nu gaan we effe rekenen : 11310 MHz - 10650 MHz (begin band) is 660 MHz . Dit getal moet bij het begin van de IF band geteld worden , dat wordt dus  900MHz + 660 MHz = 1560 MHz .
Mijn signaal zit dus op de IF op 1560 MHz .
Wat is nu mijn lokale gemodificieerde oscillator ? We weten dat de DRO in de kop op 10600MHz oscilleert en we moeten uitkomen op 1560 MHz , dan wordt de LO gelijk aan :

LO = RX -IF ( waarbij RX in dit geval de DRO is) of LO = 10600MHz - 1560 MHz = 9040 MHz.
Mijn lokale oscillator staat dus op 9040 MHz .
Om zekers te zijn , scan je best de gehele band door , U mag maar één donker beeld tegenkomen !De ontvangst frequentie voor ON0SNW ( DATV repeater ) wordt dan 10270 MHz - 9040 MHz is
1230 MHz , wat mooi in het bereik  van de IF valt.
De offset van de IF band ( als dit hetzelfde is voor een DATV ontvanger ,maar kan ook 950 MHz) eraf trekken geeft dan 1230MHz - 900MHz( of 950 MHz) = 330 MHz (of 280 MHz)..
De ontvanger moet dan op de beginfrequentie van de DATV band + 330 MHz of  DATV + 280MHz

Een andere repeater is PI6ZVL  ( analoog) zit op 10468 MHz . De IF uitgang wordt dan 10468 MHz -
9040 MHz  is 1428 MHz , nog altijd binnen de IF band .
Hiervan moet ik nog  het verschil maken met het begin van de band , dat wordt dus : 1428MHz - 900MHz = 528MHz.


De analoge sat-ontvanger moet ik dan instellen op 10650 MHz + 528 MHz = 11178 MHz of  op display gezien 1178 .

Geen opmerkingen:

Een reactie posten