zondag 29 maart 2009

Tips / Triks

1) In een afgestemde kring = Capaciteit verlagen is frequentie verhogen
2) In een kristaloscillator zet men een condensator in serie met het kristal , dan verhoogt men de frequentie , zet men een capaciteit in parallel dan verlaagt men de frequentie
3) Spoelen in een schakeling blokkeren de hoge frequenties en laat de lage frequenties door
4) Condensatoren blokkeren lage frequenties en laten hoge frequenties door
5) Als in en afgestemde kring de regelbare capaciteit volledig moet indraaien , dan is de capaciteit te klein of de spoel van waarde de klein . Volledig uitdraaien = spoel te groot of capaciteit te groot
6) Bij een staafantenne waarvan de frequentie te laag zit , dan moet men deze inkorten .Is de frequentie te groot dan moet die worden verlengt
7) Kristallen van 2 tot 21 MHz werken op de grondtoon
21 tot 63 MHz werken op de 3de overtoon
63 tot 125 MHz werken op de 5de overtoon

Geen opmerkingen:

Een reactie posten