maandag 12 maart 2018

ADS-B

Hiermee wordt bedoeld , het ontvangen van de transponders van de ( commerciele) luchtvaart.
Iedereen kent wel flightradar24 , de website die dit weergeeft , maar je kan zelf ook dit doen indien je een SDR stick heeft en de nodige software.
De nodige software heet dump1090 en is te verkrijgen op de GIT repository .
Het is van Antirez en Malcolm Robb heeft het ook geforkt.

dump1090.


De fork is in de tekst als link weergegeven en het is deze die ik gebruikt heb.

/dump1090 forked from antirez/dump1090


De installatie is reeds duizendmaal beschreven en dat doe ik dan ook niet hier . Maar de installatie was op 5 min gebeurd . Let wel op of ge alle dependecies hebt , anders eerst installeren en mogelijks was dit hier niet het geval , maar ik moet het wel melden.

Lees vooral de README.md file die onderaan het blad is te vinden


Ik spreek hier over Linux , of er ook iets voor Windows is weet ik niet maar wel dat het ook kan draaien op een Raspberry Pi.

Hoe je het moet opstarten staat ook in dat bestand en als je het commando 

./dump1090 --interactive --net
 
 
Let op de ./ in het begin , dit is nodig in Linux .

Als je dan ook nog je browser opent met het commando http://localhost:8080 dan
krijg je het onderstaande te zien
 
 


Rechts is de "dump" van de gehoorde vliegtuigen en links het overzicht in de browser.

Dit is ontvangen met een zelfgemaakte antenne, type J pole .Berekend met een calculator 
 
van Jeroen Steeman

Slim Jim calculator
 
 
De J pole is afgeregeld m.b.v een richtkoppelaar en de Spectrum Analyzer (SA) 
zie voor opstelling een andere post op deze blog.
Het is misschien niet geheel duidelijk maar de trackingsgenerator output
moet wel met output van de richtkoppelaar verbonden zijn en niet zoals men zou denken 
met de input . Gelijkaardig is de antenne verbonden met de input van de richtkoppelaar.
Verder hangt de SA input aan de koppelingspoort ( coupled port).
Het is immers de bedoeling met deze opstelling om het teruggekaatst vermogen van de
antenne te meten en niet dat van de trackingsgenerator.Als de antenne goed is aangepast
en op resonantie zit wordt het toegevoerd vermogen uitgestraald en niet meer
teruggekaatst , vandaar de dip. Aan de hand van de dipdiepte in dB kan men 
de SWR berekenen.

Zie foto

Richtkoppelaar met SA: linkse poort is de input( verbonden met antenne)
Rechtse poort is de output ( verbonden met Trackingsgenerator)
onderste poort is de gekoppelde poort , verbonden met de SA ingang)
De Krokodilklem heeft geen nut en dient enkel om de foto te kunnen maken.
Op de foto is ook de dip te zien en de breedbandigheid van de antenne.

Hier een andere foto van de SA


 
 De span is 180 MHz breed van linkerkant van de SA naar de rechterkant


Dit is hoe de antenne eruit ziet , het is een proefexemplaar en bestaat uit gewone 
electriciteitsdraad zogenaamde VOB. De diameter is ca 1,6mm
De aankoppeling gebeurt hier nog met een kroonsteentje , niet het materiaal dat ge
normaal gebruikt op deze frequentie !!!

Deze antenne is opgesteld buiten met 10 m coax RG58 ertussen.
( ook niet de beste voor 1 GHz). De hoogte was 3m.
De resultaten waren vliegtuigen tot Engeland , boven A'dam en tot Aachen .
Zuidwaarts was pover door afblokking van mijn huis.


De daaropvolgende dag terug aan de SA gehangen en vastgesteld dat de resonantie 
verlopen was met 20MHz.
Dit bleek na onderzoek te zijn doordat de beentjes van de de stub onderaan
zich wat hadden verplooid.
Daarom wou ik dit verhelpen door een nylon boutje als steun te gebruiken 
tussen de twee "benen" van de stub.

Dit gaf volgend slecht resultaat.

Foto opstelling
Foto meting
 
 

De resonantie was ver weggelopen( meer dan 100MHz)  en de demping was erg toegenomen .

Het is dus GEEN goed idee op deze frequentie materiaal te gebruiken met 
slechte diëlectrische eigenschappen, nylon in dit geval ;

Eerstvolgende proef zal zijn met het binnenste van een coax als steunhulpmiddel 
maar dat is voor een ander verhaal.
 
 
Deze middag geprobeerd met een stukje van een RG211.
Ook dit gaf nogal wat invloed .
Goeie raad , laat het open en gebruik stevigere draad ( of buisje)

zaterdag 26 augustus 2017

Vleermuisdetector

Reeds in 2005 heb ik reeds een poging ondernomen om dit te maken .
Het is er één van de heterodyne principe en is gemaakt met de componenten die ik toen liggen had .
Eerst hebben we een hoogdoorlaatfilter met een symmetrische uitgang die naar de mixer gaat ( NE612)  , daarna een laagdoorlaatfilter en en versterkertje met gewone transistoren . De lokale oscillator is een 2206 die in de tijd bekend was voor een simpele functiegenerator . Hij levert wel een sinus die je niet zou krijgen bij een 555.
Een belangrijk onderdeel is natuurlijk het electretkapseltje . Ik heb het oud kapseltje vandaag vervangen door een een type van slechts 5 mm doorsnede . Komt uit een afbraak microfoontje van een head-setje van een gamer.
Als eerste test heb ik als zender een ultrasoonkapseltje van een oud alarm gebruikt , die resoneren op 40kHz.
Dit was aangesloten op mijn functiegenerator . Je kon mooi het dopplereffect waarnemen bij het bewegen tussen het kapseltje en de ontvanger.
Eenmaal alles werkt kan je het rinkelen van een sleutelbos tot meerdere meters heel goed horen .
Als je buiten luistert weet je niet wat je hoort . Zowat alles straalt ultrasone geluiden .
Hierbij ook mijn schema , veel plezier met eventuele nabouw al zal er hedendaags wel andere componenten ter beschikking zijn .
De niet leesbare weerstand voorbij de laagdoorlaatfilter aan de basis van de transistor BC547A  zal wel 100 k zijnen de zenerdiode aan de NE612 is 6V2


PS: Een andere ( en tegenwoordig alomtegenwoordige) testbron is de parkeersensor achter en/of vooraan uw auto .

dinsdag 15 augustus 2017

Wat gaat de tijd snel ....

Effe (!)  ervan tussen geweest wegens avondschool fotografie .
Ik hoop wat meer te posten in de komende tijd .
Ondertussen een intrieste mededeling gehad dat Rinus van Kent plotseling is overleden .
Dit was mijn thuis voor moeilijke onderdelen en het was altijd leuk om met hem een praatje te slaan .
Rinus heeft mij altijd met raad en daad bijgestaan .
Dank je wel Rinus ....

woensdag 21 oktober 2015

Antenneperikelen

Nu de mast rechtstaat en de VHF microbe terug bijt ben ik van plan een geschikte (proef)antenne te bouwen .
Mijn eerste gedachte was twee yagi's te stacken boven elkaar zodat deze meer handelbaar is dan een lange zwieper van enkele meters lang.Voordeel is de samenbundeling in het vertikale vlak voor de afstraling.
Na wat zoekwerk ben ik op het oude principe van Jay-beam gestoten waarvan het stralend element deel uitmaakt van zowel de bovenste als de onderste antenne . Met andere woorden , het koppelen in de juiste fase/impedantie met koppelstukken of coaxharnassen vervalt hierdoor .
Het principe zou werken op een uitgeklede skeleton antenne ( zie Google) maar ik twijfel daar nog aan .
Soit ... Als Jay-beam ze verkochtte zal ze wel werkens zeker?
In de RSGB VHF manual staat er ( althans in mijn boek) een sumiere beschrijving van de samenbouw .Op internet echter is er héél weinig van te vinden helaas.....
Toch ergens een beschrijving gevonden die ik maar als leidraad neem.
Het grote probleem zie ik ( en ook ondervonden ) is de aanpassing van de 50 Ohm asymmetrische coax naar de ( van horen zeggen )  400 a 500 ohm symmetrische aansturing van het gevoede element.
In de RSGB staat simpelweg de formule om een openlijn te berekenen als waarheid voor het voedingspunt van de antenne, uitgenomen dat de faktor 2 van de diameter tussen de buisjes is weggelaten ( drukfout of waarheid , wie weet dit ?)
Er staat Zo = 276 log vierkantwortel D/d waarbij D de afstand is tussen de buisjes van het raam en d de diameter is van de buis .
Voor een " gewone lijn " is dat tweemaal D. Ik heb deze laatste formule genomen .
Het aanpasstuk dat ze toepassen is een Delta match , wat niet meer of minder een openrijten is van de afstand tussen de buisjes over een bepaalde lengte .
Ik was van plan om eerst de coax via een lambda /2 fasestuk eerst naar 200 Ohm symmetrisch te brengen en dan aan te passen naar de 525 Ohm die ik had uitgerekend . Dit was toch kinderspel hé .
Ik heb de formules en ik heb de miniVNA .Wat let me ? Wel de waarheid bleek anders dan de theorie maar dat is voor een volgens verhaal.

zondag 13 september 2015

What the HELL !

Blijkbaar heb ik ooit eens een vebinding gemaakt met de HELL mode en mijn zelfgemaakte Warbler TX.
Omdat ik mijn fotoarchief aan het opkuisen ben , ga ik deze hier posten .
Hell contact met ON4CCX en Warbler 2 Watts 2/04/2006 / 12:32:44
De Warbler in kwestie
De Warbler is eigenlijk ontworpen om PSK te doen .

woensdag 9 september 2015

Nog een richtkoppelaar

Deze is al ietwat ouder !

Merk Narda
Type 3004-20
ser no 02115
Frequentiebereik 4 - 10 GHz
Koppelingsfaktor - 20 dB

Dit laatst is afhankelijk van de frequentie maar is mooi weergegeven op het kenplaatje .
Je kunt nog net de puntslagjes zien op de grafiek. Ik vind hem mooi opgebouwd . de koppeling geschiedt over twee "vlagjes" aan de lijnen.
Rechts is er een roestkleurig geval . De inwendige lijn is op het einde kortgesloten met de uitwendige buis .Dit riekt naar een lambda /4 lijnstuk ( ca 64 mm) dat een hoge impedantie vertegenwoordigt bij het intreepunt.Hierdoor kan de koppellijn mooi mechanisch opgesteld worden .De hoofdlijn is aan beide uiteinde tevens de middenste pin van de N-connector . Nog een mooie oplossing.
U ziet dat door het openmaken er heel wat van de technieken kan geleerd worden .
Het lambda/4 stuk vertegenwoordigt ruw uitgerekend 4.4 GHz. Bij hogere frequentie schuift dit meer op naar lambda/2 en wordt ondertussen capacitief .

Richtkoppelaar Narda 3004-20

maandag 7 september 2015

Richtkoppelaar

Hier het inwendige van een richtkoppelaar die we binnenkort zullen gebruiken op een workshop van WLD

Kenmerken :

Mini Circuits
ZADC-13-2000-1


Een SWR brug bevat in feite meestal een (dubbele) richtkoppelaar.Bij deze is het reflecterend gedeelte afgesloten met 50 ohm ( in feite 49R9)
Als je de foto vergroot zie je hem zitten bovenaan de componenten tussen twee witte blokjes,rechts van de lange striplijn.Hijzelf is iets donkerder van kleur

ZADC-13-2000-1  

vrijdag 4 september 2015

Meting op een Surge Arrestor

Type te zien op de foto.
Aangeschaft op de kofferbakverkoop jongstleden in WLD

Merk : Macom a AMP company ( staat er op het zakje)


De DUT
Het resultaat( effe op de foto klikken)

Macom D-4066 LPF

Meting op filter met SA

Deze heb ik ooit eens gewonnen als prijs bij een vossenjacht op onze WLD club héél lang geleden.

Filter

Direkt op de SA
InternEn grafiek

Klik voor groter beeld


Dus bruikbaar op 70 cm ( bv na een eindtrap).

CF4160 duplexer : metingen

Omdat het buiten regende ,heb ik mijn SA nog eens opgestart.
Ik heb hier nog een Comet duplex filter liggen met volgende specs door de fabrikant geclaimd.

CF-4160K, 4160I, 4160J, 4160N

Band Pass Ins

Loss Max Power
1.3-170MHz 0.15dB 800W PEP
350-540MHz 0.25dB 500W PEP

Isolation: 60dB minimum

Eerst wat foto'sDe duplexer in kwestie, N connectoren voor de hoge  en een PL voor de lage band.
De gemeenschappelijk is ook een N connector

Het zelfopgenomen schema

De Hoogdoorlaatfilter op de SA
Hierbij is de niet aangsloten sectie ( in dit geval de LPF) afgesloten met 50 Ohm .
Indien U dit niet doet krijgt U andere waarden en een andere kromme.
De behuizing was echter NIET afgesloten ( wat een meetfout is van mij)


De laagdoorlaatfilter op de SA;
Ook weer afgesloten met 50 Ohm en deze keer wel met het deksel erop.


Mijn gemeten waarden ( na normalisatie van de meetkabels)

HDF : doorlaatdemping op één punt gemeten ( nl 435 MHz)  raar maar + 098 dB ( marker 3)
           kantelfrequentie  ( marker 2 , - 3 dB)   268 Mhz
           demping op 145 MHz ( marker 1) -57 dB

LPF:  doorlaatdemping op 145 MHz) raar maar ook + 1.6 dB
          kantelfrequentie ( marker 2 op - 3dB)  213 Mhz
          demping op 435 ,MHz ( marker 3) - 47 dB


De 60 dB isolation die geclaimd wordt , wordt niet gehaald , zekers niet op de LPF

Instellingen op de SA : RBW ( resolution bandwidth) 30 kHz
                                      VBW ( video bandwidth)  10 kHz.
Dit geeft een scantijd van 3.333 sec en een rustig uitgemiddeld beeld.


woensdag 2 september 2015

Azimuth -Elevatie motor

Dit wordt , na revisie, mijn AZ-EL motor voor bovenop de mast .
Het zijn 120V DC motoren met een eigen veldvoorziening ( dus geen permanente magneten)

De teruglezing gebeurt met een 10 toeren potentiometer mechanisch gekoppeld via een aandrijfriempje.
De eindeloopschakelaars zijn microswitchen .
Hier denk ik nog overna om dit te vervangen door een pulsgevertje en een inductieve benaderingsschakelaar.

Dit is de huidige stuurprint met rechtsonderaan de twee bruggen om links/rechts te kunnen draaien ( of op /neer).
Links wat opamps om de teruglezing en de uitsturen te verwerken .
De twee transfo's dienen voor de 120VDC . De rechtse heeft het een beetje warm gehad maar gelukkig heb ik nog een reserve.


zondag 12 juli 2015

Pyloon : tweede sectie

Na veel aanpaswerk en het maken van de nodige hulpmiddelen is op 11 juli het tweede en tevens laatste deel voor mijn mast geplaatst met behulp van 3 medeamateurs uit het WLD team .

Aanpikken door ON4AOL - ON7JK - ON6HE - ON5WW

Wim ,ON5WW herpositioneert het aanpikpunt

Bijna op hoogte

Vastzetten met de nodige bouten door ON6HE (l)  en ON4AOL (r)

Op hoogte

ON7JK had stevig de touwtjes in handen !

zaterdag 24 januari 2015

DATV : eerst veldtesten

Na de kop afgeregeld en getest te hebben op zijn nieuwe oscillator heb ik alles in de auto geladen ;
TV - kop - schoteltje analoge satontvanger , een goeie accu en een 12Vdc  230Vac invertor.
Ik ben direkt naar mijn oude testplaats van vroeger gereden waar ik weet dat ik daar zekers ontvangst had . Toch een klein stukje verder moeten rijden wegens snoeiwerk aan de bomen daar , maar de afstand naar de mast was zekers vergelijkbaar ;
In eerste instantie heb ik enkel met de kop in de hand de testen gedaan , maar ik kreeg niets binnen , ook niet de minste "ruismodulatie" die zouden aanwijzen dat er toch " iets" zat.
Dan toch maar alles in de schotel gemonteerd maar het mocht niet baten .
Nog zelfs enkele malen de gehele  band afgescand in de hoop dat ik mij toch zou misrekend hebben , maar helaas : NIETS.
Nog een stuk dichter naar de mast gereden ( hooguit 1 km afstand)maar het resultaat was hetzelfde .
Het was nu ook niet het mooiste weer en ik ben met een illusie armer maar naar huis gereden .
Na wat nagedacht te hebben en nogmaals nagevraagd op de de bijeenkomst van PI3ZVL in Axel of hij wel continue in de lucht zit ( en dat is zo) heb ik eens nagerekend of ik met de nieuwe LO frequentie misschien toch enkele FTA broadcast uitzendingen op de ASTRA kon ontvangen .
Tagesschau 24 is een Duitse uitzending die zich op 10744 H SR 22000 en FEC van 5/6 op Astra1M heeft genesteld.
Uitgerekend heeft dit een IF van 10744 - 9750 = 994MHz. 
Als ik daar mijn LO van 9040MHz bijtel kom ik op 10034MHz.
Dit kan ik mooi ingeven op mijn Tutioune software . Indien er iets niet ingegeven kan wordt het veld zwart , anders blijft het groen en het bleef groen .
Uiteindelijk kan je als je de offset met nul invult ook rechtstreeks de IF ingeven , in dit geval is dat 
994000 kHz.Door 18 V aan te klikken wordt H gekozen en je bent vertrokken .
Beeld kwam binnen gerold op de normale kop   maar niet op de omgebouwde LNB.
Dus veel kans dat deze ofwel:
  • Defekt is
  • De lokale oscillator niet meer werkt
Defekt ? Zou kunnen doordat ik deze nog aangestraald heb met een Gunn oscillator waarop nog een hoornantenne zit die toch 10dB kan versterken op 3cm . Dan zal de eerste GasFet wel naar de filistijnen zijn .
Lokale oscillator die niet werkt ? Kan ook doordat misschien de regelvijs te dicht staat en de DRO raakt.
De volgend  stap is dit eens te onderzoeken en als ie defekt is wordt het een nieuwe ombouw.
Gelukkig heb ik nog een kop liggen .

zaterdag 17 januari 2015

DATV : voorbereidingen kop

Al mijn gerief eens verzameld . Eén van mijn koppen was nog gemonteerd op een parabooltje maar heeft altijd buitengeslapen onder een afdak. Dat was er ook aan te zien !


Spul open gedaan en gekuist , gelukkig viel de schade op de print nogal mee . Print afgekuist en eens nagekeken op de gemodificeerde DRO nog intakt was , dat bleek toch het geval te zijn .


Het pilletje ongeveer in het midden van de print bovenaan is de samengestelde DRO van de lage LO.Links daarvan ziet ge nog een gaatje , daar stond de DRO van de hoge LO. Deze is dan opgeofferd en op de DRO van de lage gekleefd met de bedoeling om de totale freq te laten zakken zodat we ook in de 10GHz amateurband kunnen  ontvangen . hiervoor moet je wel het pilletje afschuren tot ongeveer 1 mm dik , de diameter blijft ca 5mm en daarna kleven met secondenlijm op de grote pil.


Daarna komt hét probleem : Op welke frequentie staat nu de nieuwe LO ?

Eerst is er geprobeerd om mijn 23cm ATV tx te gebruiken en daarvan de n-de harmonische te ontvangen , de display af te lezen , te verrekenen met de IF en daaruit de freq af te leiden .
Dit is in theorie mogelijk maar in de praktijk erg moeilijk . U bent niet zeker of je nu op de achtste of negende harmonische zit en daar komt ook nog de sterke doorstraling van de grondfrequentie bij die instraalt op de IF uitgang van de kop.
Waarschijnlijk ontstaan er ook nog IMD produkten , dus het is niet simpel .
Als je nog een tweede , niet gemodificeerde kop hebt , is er nog een ander truukje.
Zoals hierboven beschreven bezitten deze twee LO's . De ene is 9750 MHz en de andere is 10600MHz. Het is ofwel de eerste ofwel de laatste die in werking is maar nooit beide. Door nu de hogere in te schakelen ( kop dus aansluiten op een sat-ontvanger en de hoge band kiezen , of zelf voorzien dat het 22kHz stuursignaal ingeschakeld is . Ik heb dit gedaan met mijn nieuwe kaart , zie andere post op deze blog) heb je mooi een stabiel , niet gemoduleerd 10600MHz signaaltje .Dit is sterk genoeg om enkele tientallen cm op afstand te ontvangen met uw gemodificeerde kop die natuurlijk ook nog op een (tweede) sat-ontvanger moet aangesloten zijn en ook nog aan een TV.


Opstelling meten LO van de éne kop door een andere

Door nu uw tweede ontvanger te laten scannen ( of dit zelf doen ) en kijken wanneer uw tv-beeld "zwart" wordt , kun je door het display af te lezen van uw sat-ontvanger bepalen welke je LO frequentie is .

Ik neem mijn waarden als voorbeeld.
Mijn beeld werd zwart bij een display aflezing van 1310 . Dit is ongeveer het midden van het "zwart" worden want dit is enkele MHz breed. Mijn sat-ontvanger ( metronic 442258 , analoog) Geeft enkel de laatste 4 digits weer , dus in feite is dit 11310 MHz. ( let op andere toestellen kunnen anders zijn , eerst uitvlooien). Het begin van deze band ligt bij 10650 MHz en het einde loopt tot 11900 MHz. Op display dus van 0650 tot 1900 . Dit bereik komt op IF gezien overeen met 900 MHz tot 2150 MHz.

Nu gaan we effe rekenen : 11310 MHz - 10650 MHz (begin band) is 660 MHz . Dit getal moet bij het begin van de IF band geteld worden , dat wordt dus  900MHz + 660 MHz = 1560 MHz .
Mijn signaal zit dus op de IF op 1560 MHz .
Wat is nu mijn lokale gemodificieerde oscillator ? We weten dat de DRO in de kop op 10600MHz oscilleert en we moeten uitkomen op 1560 MHz , dan wordt de LO gelijk aan :

LO = RX -IF ( waarbij RX in dit geval de DRO is) of LO = 10600MHz - 1560 MHz = 9040 MHz.
Mijn lokale oscillator staat dus op 9040 MHz .
Om zekers te zijn , scan je best de gehele band door , U mag maar één donker beeld tegenkomen !De ontvangst frequentie voor ON0SNW ( DATV repeater ) wordt dan 10270 MHz - 9040 MHz is
1230 MHz , wat mooi in het bereik  van de IF valt.
De offset van de IF band ( als dit hetzelfde is voor een DATV ontvanger ,maar kan ook 950 MHz) eraf trekken geeft dan 1230MHz - 900MHz( of 950 MHz) = 330 MHz (of 280 MHz)..
De ontvanger moet dan op de beginfrequentie van de DATV band + 330 MHz of  DATV + 280MHz

Een andere repeater is PI6ZVL  ( analoog) zit op 10468 MHz . De IF uitgang wordt dan 10468 MHz -
9040 MHz  is 1428 MHz , nog altijd binnen de IF band .
Hiervan moet ik nog  het verschil maken met het begin van de band , dat wordt dus : 1428MHz - 900MHz = 528MHz.


De analoge sat-ontvanger moet ik dan instellen op 10650 MHz + 528 MHz = 11178 MHz of  op display gezien 1178 .

zaterdag 10 januari 2015

DATV: eerste testen

Nog wel met een DVB-S van Astra1